ARMI. Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. lk

ARMI on luokanopettajan ja erityisopettajan käyttöön tarkoitettu materiaali luku- ja kirjoitustaidon sekä niihin läheisesti liittyvien taitojen arviointiin. ARMI palvelee opetuksen suunnittelua, auttaa tunnistamaan varhaisia riskitekijöitä sekä antaa palautetta oppilaan edistymisestä. Alkukartoituksen tehtävät on tarkoitettu kaikille oppilaille.
Täydentävissä tehtävissä on kielellisen tietoisuuden tehtäviä ja havaintolomakkeita oppilaan työskentelyn, motivaation, tarkkaavaisuuden sekä nimeämisen ongelmien jäsentämiseen. Väliarviointi- ja kevätarviointitehtävät samoin kuin muutkin tehtävät
pohjautuvat lukutaidon tutkimustietoon, ja ne on testattu useissa luokissa. Tehtävien lopussa on Tiesitkö-laatikot, jotka antavat opettajalle tiivistetyssä muodossa hyödyllistä tietoa kunkin arvioitavan alueen merkityksestä luku- ja kirjoitustaidolle.

Tekijät
Lerkkanen, Marja-Kristiina
Poikkeus, Anna-Maija
Ketonen, Ritva


One Response to ARMI. Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. lk

  1. Sirpa Kurra says:

    Erinomainen materiaali alkuopetuksen äidinkielen taitojen testaamiseen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>