Askeleittain 2.lk täydennysosa /Hyttikallio

Sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma

Askeleittain-opetusohjelman avulla päiväkodissa, esikoulussa ja 1.-5. luokalla voidaan opettaa lapsille empatiataitoja, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä. Nämä taidot edistävät tutkimusten mukaan lasten koulumenestystä ja myöhemmin heidän menestymistään työelämässä. Väkivaltaisia tilanteita voidaan välttää, kun suuttumuksen ja kiukun tunteita opitaan käsittelemään eri menetelmien avulla.

Terveystieto on kouluissa uusi oppilaiden psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia tukeva oppiaine. Sosiaaliset taidot ja elämänhallinnan taidot mainitaan opetussuunnitelmassa terveystiedon opetuksen osa-alueina. Näissä taas sisältöinä mainitaan mm. empatia, tunteiden säätely ja ongelmanratkaisutaidot. Nämä vastaavat tavoitteet ovat myös Askeleittain-ohjelman taustalla. Ohjelma tarjoaa koulun arkeen konkreettisen menetelmän, työkalun jolla siirtää kauniit sanat arjen todellisuuteen.

Opetushallituksen verkkosivuilta löytyy Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. (7. luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt sekä 7.10 Terveystieto)

Askeleittain-opetusohjelma on suomenkielinen versio Second Step -ohjelmasta.

Paketti sisältää: -tuntikortit 21 kpl, jaksokortit 3 kpl ja julisteet 3 kpl.

Vipuvoimaa EU:lta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>