Leikiten. Abstraktien käsitteiden harjoitukset.

Vaikeintaso

Tummanoranssi paketti sisältää yli 20 erilaista peliä, jotka on tarkoitettu abstraktien käsitteiden harjaannuttamiseen (vaikein taso). Tehtävät on tarkoitettu noin yli 5-vuotiaille.

Tehtävät on ryhmitelty kahdeksaan osa-alueeseen:
1. Aika
2. Sijainti
3. Määrä
4. Värit
5. Ominaisuudet
6. Yläkäsitteet
7. Ammatit
8. Sekalaiset apusanat

Pitkäaikaislainassa 30.9.2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>