Leikiten. Kielellisen tietoisuuden harjoitukset.

Vaikeintaso

Tummanlila paketti sisältää yli 20 erilaista peliä, jotka on tarkoitettu kielellisen tietoisuuden harjoitteluun (vaikein taso).  Nämä pelit on suunniteltu lähinnä niille lapsille, jotka tarvitsevat tukea lukemisen ja kirjoittamisen perusvalmiuksien harjoitteluun tai lapsille, joilla on luki-vaikeuksia. Jotkut harjoiteltavat alueet ovat samoja kuin keskivaikeassa paketissa, mutta nämä tehtävät ovat selvästi vaikeampia kuin kirkkaanlilan paketin tehtävät.

Tehtävät on ryhmitelty kahdeksaan osa-alueeseen:
1.  Tavun poistaminen ja lisääminen
2.  Alkuäänteen nimeäminen
3.  Äänteen tunnistaminen
4.  Alkuäänteen poistaminen ja lisääminen
5.  Lyhyt vai pitkä vokaali
6.  Yksi vai kaksi konsonanttia
7.  Kirjaimet
8.  Sanojen tunnistaminen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>