WEIRD KIDS LIKE GRAMMAR -kirja/ Yläkoulu

Weird Kids Like Grammar on tarkoitettu englannin kieliopin alkeiden opetteluun ja kertaamiseen. Kirja sisältää runsaasti monipuo-lisia harjoituksia kielen hallinnan kannalta keskeisistä rakenteista.

Kirjassa käsitellään seuraavia kielioppiasioita:
1. Be-verbi
2. Have-verbi
3. Can-verbi
4. Like-verbi
5. Tärkeitä prepositioita

Verbikappaleet on vielä jaoteltu myönteisiin väitelauseisiin, kieltolauseisiin ja kysymyslauseisiin. Be- ja have-verbeistä esitellään myös imperfektimuodot.

Kirja sopii erinomaisesti kielen opiskelua aloittaville, tukiopetukseen, eriyttämiseen, kertaamiseen ja erityisopetukseen. Kirjaa ei ole sidottu mihinkään tiettyyn kirjasarjaan, vaan sitä voi käyttää minkä tahansa oppikirjasarjan rinnalla.

Kirjoja 1 kpl.

Julkaisia: Mikael-koulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>