Aggression portaat

Aggression portaat:

Aggression portaat kuvaavat ihmisen tunnekehitystä. Jokainen meistä kehittyy kohti aikuisuutta näiden portaiden kautta.
Erityisesti aggression tunteet ovat osa tunnekehitystä. Niiden avulla lapsi ja nuori rakentaa omaa identiteettiään, itsenäistyy vanhemmistaan ja oppii suojaamaan itseään. Siksi nämä portaat ovat tärkeä osa jokaisen lapsen ja nuorten kehitystä.
Aggression portaisiin kuuluu kuusi eri kehitysvaihetta, joissa kussakin on kolme eri porrasta. Portaiden eri askelmilla niin lapset kuin nuoretkin harjoittelevat haastavien tunteiden hallintaa ja kasvavat kohti aikuisuutta.
Kehitys alkaa jo ennen murrosikää. Portaita käydään läpi pienestä vauvasta lähtien. Kuitenkin murrosikä on todellista itsenäistymisen ja omien mahdollisuuksien pohtimisen aikaa. Jokainen nuori käy portaita läpi omassa tahdissaan.

Kirjailija:Raisa Cacciatore


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>