Aistimusten aallokossa. Sensorisen integraation häiriö ja terapia.

Teos auttaa ymmärtämään sensorisen integraation häiriötä (tuntoaistin yliherkkyys ja näköhahmottamisen ongelmat) ja terapiaa. Kirja valottaa, millainen merkitys aivan tavanomaisella liikkumisella ja toiminnallisella leikillä on lapsen kehitykselle. Kirjassa on runsaasti ideoita lapsen kehityksen tukemiseen siten, että leikin ilo säilyy kehitystä aktivoivana voimavarana.

Tekijä: A. Jean Ayres

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>