Kapinakirja

Aggressiokasvattajan käsikirja koululaisesta aikuiseksi. Raisa Cacciatore.

Kapinakirja on aggressiokasvattajan käsikirja koululaisten ja nuorten vanhemmille. Kirja auttaa vanhempia kestämään ikätasoon
kuuluvan kapinan ja asettamaan tarpeelliset rajat. Kirja tarjoaa arkeen sopivia eväitä lapsen ja nuorten tunteiden kohtaamiseen.
Se antaa vanhemmille keinoja hallita myös omat tunteensa. Kirjassa tuetaan vanhempia kohtaamaan kapina myönteisenä ja
kehitykselle välttämättömänä voimavarana, joka auttaa nuorta itsenäistymään ja pitämään puoliaan. Myönteisellä tavalla
itsenäistynyt nuori kasvaa tasapainoiseksi aikuiseksi.

Kapinakirja on jatkoa Kiukkukirjalle, joka keskittyi alle kouluikäisten lasten aggressiokasvatukseen. Aggression hallinnan
teoriat ja ohjeet ovat näissä kirjoissa suunnilleen yhtenevät.

Kapinakirja. Raisa Cacciatore, toim. Vuokko Hurme ja Maija Lehtikangas. Aggressiokasvattajan käsikirja ?
koululaisesta aikuiseksi, 159 s. 2009. ISBN 978-952-226-028-4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>