Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet. Teoreettista taustaa ja opetuksen perusteita.

Kuinka luku- ja kirjoitustaito opitaan? Mitenkä oppimisvaikeudet ilmenevät? Voidaanko oppimisvaikeuksia ehkäistä, tunnistaa ja korjata? Tämä kirja tarjoaa tutkimukseen perustuvaa ja käytännössä koeteltua tietoa luku- ja kirjoitustaidon oppimisperusteista, oppimisen ongelmista, lukitaitojen arvioinnista sekä erilaisista mahdollisuuksista ehkäistä ja korjata oppimisvaikeuksia.

Tekijät: Ossi Ahvenainen ja Esko Holopainen


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>