Mun Mahdollisuus -Luovin valmentavassa koulutuksessa. Yläkoulu

Ammattiopisto Luovin julkaisusarjan ensimmäinen teos Mun mahdollisuus- Luovin valmentavassa koulutuksessa -kirja antaa tietoa valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta, joka on monelle tuntemattomampi koulutusmuoto. Painopiste on valmentavan koulutuksen arjen toiminnan kuvauksessa.

Kirjassa tarkastellaan valmentavan koulutuksen taustaa ja lähtökohtia sekä työmenetelmiä. Lisäksi lukijalle tarjotaan kurkistus koulutuksen arkeen opiskelijan, vanhemman ja opetushenkilöstön kokemuksien kautta. Johtoajatuksena ovat mahdollisuudet, joita valmentava koulutus tarjoaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa työskentelevät voivat puolestaan löytää kirjassa esiteltävien menetelmien joukosta ideoita omaan työhönsä. Kirjan ovat kirjoittaneet Ammattiopisto Luovissa työskentelevät ammatillisen erityisopetuksen ammattilaiset. Kirjan ovat toimittaneet tutkimuspäällikkö Anna-Liisa Lämsä ja kehityspäällikkö Lea Veivo.

Erko hanke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>