Mun on paha olla. -Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. Yläkoulu.

Mun on paha olla -kirjassa tarkastellaan nuorten psyykkisen pahan olon taustatekijöitä, niihin liittyviä kokemuksia sekä keinoja, joilla voidaan tukea ja edistää nuoren kasvua vaikeuksista huolimatta. Näiden perusteemojen ohella aiheina ovat kiusaaminen ja siihen liittyvät haavoittavat kokemukset. Kirjassa käsitellään myös haavoitetun nuoren kohtaamista vanhempien sekä nuorten parissa toimivien ammattilaisten yhteisenä haasteena.

Kirja on ilmestynyt lokakuussa 2009 ja sen on toimittanut Luovin tutkimuspäällikkö Anna-Liisa Lämsä. Kirjan kymmenestä kirjoittajasta viisi työskentelee Luovissa (Anna-Liisa Lämsä, Riina Karvonen, Sari Takala, Raili Tervonen-Rossi ja Lea Veivo-Lempinen). Kirja oli vuonna 2009 opetusalan suosituin teos.

Erko hanke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>