Sosiaaliset tarinat. Sarjakuvitettu keskustelu

Sosiaaliset tarinat ja sarjakuvitettu keskustelu ovat pedagogisia työskentelymenetelmiä. Ne ovat oppimisen apuvälineitä ihmisille,

  • joilla on vaikeuksia ymmärtää pelkästään puhuttua kommunikkointia
  • jotka tarvitsevat useampaa aistikanavaa ymmärtääkseen
  • jotka tarvitsevat kirjoitettuja ohjeita muistaakseen.

Tekijä Birgitta Andersson 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>