Tutkimusten jäljillä- LUMA -toimintaa esi-ja alkuopetukseen

Tutkimusten jäljillä on luonnontieteiden ja matematiikan opettamisen monipuolinen ja innostava materiaalikokonaisuus, joka saattaa opettajan ja oppilaat kiinnostavien tutkimusten ja kokeiden maailmaan. Se antaa virikkeitä sekä ulkona että sisällä tapahtuvaan opetukseen ilman laajaa välineistöä. Tutkimusten jäljillä on jaettu kolmeen osioon, luonto- ja ympäristökasvatukseen, fysiikan ja kemian tutkimuksiin/kokeisiin sekä matematiikkaan. Kaikilla osa-alueilla korostuu lapsen oma tekeminen. 120 sivua.

Tekijä: Riitta Puumalainen

Kustantaja Tammi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>