Hippa Litta Natta. Hippaleikki havaintomotorisena kokemuksena. /Yläkoulu.

Sirpa Taipale-Oiva

HIPPA, LITTA, NATTA esittelee yli sata hippaleikkiä erilaisissa leikkiympäristöissä ja tarjoaa valmista leikkimateriaalia lasten kanssa työskenteleville. Mukana on sekä vanhoja perinnehippoja että moderneja hippavariaatioita. Kirjassa kuvataan niiden tarjoamien havainto- ja liikuntakokemusten välisiä yhteyksiä sekä vaikeuksien ilmenemismuotoja. Kirjan lopussa oleva taulukko kertoo, mitä havaintomotorista valmiutta kukin hipoista harjaannuttaa.

Yläkoulu. Erko hanke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>