MOPA. Motoriikka paremmaksi. / Yläkoulu.

MOPA sisältää lähes 400 pienessä tilassa toteutettavaa motorista harjoitusta. Motorisilla valmiuksilla on lapsen kielen oppimisessa merkittävä osuus. Motorisia harjoituksia voidaan tehdä liikuntatuntien lisäksi myös luokassa.

Materiaali on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat ideoita motorisesti ongelmaisten lasten opetukseen, mutta erityisesti esi- ja alkuopetuksen opettajille. Se sopii myös päiväkoteihin ja liikuntakerhoille.

Yläkoulu. Erko hanke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>