Sensomoottori: Kansio+ DVD Hyttikallio

 Kehitystä edistävä aistiharjoitusohjelma.

Sensomoottori on kouluihin ja päiväkoteihin suunniteltu harjoittelumuoto, missä luokan lapset osallistuvat päivittäin lyhyeen harjoittelutuokioon. Sensomoottori® – harjoitusohjelma parantaa koko ryhmän oppimis- ja keskittymiskykyä sekä ryhmän sosiaalista vuorovaikutusta, edistää lapsen oppimisen etenemistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä helpottaa opettajan ja kasvattajan omaa työskentelyä ja jaksamista.

Fyysisiä aistitoimintoja ja hermostoa kehittävät harjoitukset perustuvat lapsen normaalin, jo varhaislapsuudesta alkavan kehityskaavan toteuttamiseen. Harjoittelu on helppo liittää normaaliin päiväkodin tai koulun arkeen ja päivittäinen harjoittelu kestää vain n. 10—15 minuuttia.

Sensomoottori-kansioon liittyy myös A4-kokoiset värilliset toimintakortit sekä DVD-levy harjoituksista.

Vipuvoimaa EU:lta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>