AIKA DVD/ Hyttikallio/ Yläkoulu

AIKA-harjoitusmateriaali sisältää tehtäviä aikakäsitteiden, kalenterin käytön ja kellonaikojen harjoitteluun sekä taitojen arviointiin. Tehtävien avulla kehitetään kokonaisvaltaisesti myös kielellisiä taitoja. Tehtävien vaatimustaso vaihtelee alkeistasolta haastaviin päättelytehtäviin. Tulostettavia sivuja on yli kolmesataa.

Opettajan osiossa on harjoituskohtaiset tavoitteet sekä runsaasti vinkkejä materiaalin käyttäjälle. Siinä tarkastellaan aikakäsitteiden oppimisen pulmia ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä. Tehtävät soveltuvat yksilö-, ryhmä-, tuki- ja eriyttävään opetukseen eri-ikäisille henkilöille.

1 DVD joka monistettuna kansiossa.

1 DVD yläkoulu

Pia Pirinen – Aki Nieminen – Jaakko Leskinen

Julkaisija: Haukkarannan koulu, julkaisuvuosi: 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>