Numeroita/ Ammatillinen matematiikka/ Yläkoulu

Kuvaus

Kirjassa on runsaasti monipuolisia esimerkkejä ja harjoitustehtäviä, jotka on ryhmitelty vaativuutensa mukaan kolmeen tasoon. Harjoitustehtävien vastaukset ovat kirjan lopussa.

Selkeän ulkoasun ja helposti ymmärrettävän tekstin vuoksi kirja sopii myös itseopiskelijoille ja ammatillisiin opintoihin suuntaavaksi ja valmentavaksi oppikirjaksi esimerkiksi kymppiluokkalaisille.

Pekka Laakkonen, Merja Mäenpää, Ensio Kettunen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>