Opi matematiikkaa leikkien Esi- ja alkuopetukseen; kirja/ Hyttikallio

Kirja on tarkoitettu opettajille ja vanhemmille. Kirja sisältää 40 leikki- ja peli-ideaa, joihin on lisätty myös helpotetut ja vaikeutetut versiot. Leikit ja pelit pohjautuvat konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen ja ne on kehitetty käytännön työssä esi- ja alkuopetuksessa. Niiden yhteydessä kerrotaan, mitä matematiikan taitoa ja sisältöä ne kehittävät sekä mitä aisteja käytetään leikkiessä ja pelattaessa.

I osan sisältö:
Leikin merkitys. Oppimisympäristö. Konstruktiivinen oppimiskäsitys. Aistikanavien käyttö. Matematiikan taidot ja sisällöt.
Tärkeitä käsitteitä: lukukäsite, yhtäsuuruuden käsite, lukujonotaidot, yhteen- ja vähennyslaskut lukualueella 0–20, 10-järjestelmä kulmakivenä ja kertolaskun käsite.

II osan sisältö:

Leikit ja pelit (n. 60 sivua).

Vipuvoimaa EU:lta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>