Tekniikan laskutaito/ Yläkoulu

Kuvaus

Kirjassa on kaikki eri tekniikan ja liikenteen alojen tutkinnon perusteisiin kirjatut matematiikan sisällöt. Opettajan tehtäväksi jää valita opiskelijoiden ammattialan kannalta olennainen teoria alaan liittyvine esimerkkeineen ja ammattialaan liittyvät tehtävät. Opettaja voi myös täydentää ja painottaa kirjan sisältöjä alan keskeisten tarpeiden mukaan.

Opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn helpottamiseksi teoria on pyritty pitämään mahdollisimman lyhyenä ja ytimekkäänä. Tehtävissä on huomioitu eri ammattialojen lisäksi myös opiskelijoiden erilaiset taidot. Eriyttämisen helpottamiseksi tehtävät on luokiteltu T1-, H2- ja K3-tason tehtäviin.

Pia Kyllönen, Pekka Laakkonen, Merja Mäenpää

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>